Støt OK-Klubben

Giv Din støtte til OK Klubben i Ebeltoft

En kreds af handlende og erhvervsdrivende tegner annoncer i programmet for OK-Ebeltoft.

Dermed er de med til at støtte klubbens aktiviteter for medlemmerne blandt områdets pensionister og efterlønsmodtagere.

Det er samtidigt vort håb, at den goodwill, som vi møder, når vi tegner annoncer, også giver sig udslag i, at vore medlemmer støtter de annoncører, der hjælper klubben.