OK-Klubbernes historie

Arne Ginge

I april 2008 var det 40 år siden Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark blev oprettet.

I 1967 oprettedes på Frederiksberg den første OK-klub for pensionister med det sigte at give ældre medborgere nyt livsindhold samt at bryde den isolation, som alt for mange ældre risikerer at blive ofre for.

Man påregnede i begyndelsen en tilslutning til OK-klubbens arrangementer på 200 – 300 pensionister. Men virkeligheden overgik de mest optimistiske forestillinger, og der viste sig meget hurtigt behov for mange flere OK-klubber hvilket medførte, at der allerede i 1968 også måtte oprettes en landsorganisation for at holde sammen på det hele.

Det blev således hurtigt en meget stor opgave, som organisationens grundlægger, Arne Ginge, og hans højre hånd, Thea Brank, havde givet sig i kast med.

Arne Ginge havde grundlæggende den kongstanke at få oprettet en upolitisk ældreorganisation som en slags modvægt til de allerede eksisterende politiske og faglige ældreklubber og -organisationer, og med det overordnede sigte og på et socialt funderet grundlag at skabe mulighed for, at pensionister kunne få adgang til sammen med ligestillede regelmæssigt at deltage i mange forskellige kulturelle og selskabelige arrangementer lige fra foredrag, sang- og musikarrangementer, kortspil, udflugter, busrejser i ind- og udland samt diverse festlige arrangementer og meget andet.

Alt med det sigte at bidrage til, at ældre m. fl. kan få og fastholde sociale kontakter og derigennem blandt andet undgå isolation i deres eget hjem.

I dag findes OK-klubber i 36 forskellige byer med til sammen op mod 9.000 medlemmer.

På det overordnede plan varetager Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark på de enkelte klubbers vegne en række opgaver af fælles interesse og betydning, herunder kontakten til offentlige myndigheder og en række relevante andre organisationer, lige som Landsorganisationen også har til opgave at yde bistand og vejledning i forbindelse med driften af OK-klubberne.

Alle OK-klubber fungerer udelukkende ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Landsorganisationens og dermed OK-klubbernes hovedkontor er placeret i OK-huset på Frederiksberg, hvorfra de overordnede administrative og koordineringsmæssige opgaver varetages.

OK-organisationens arbejde er også værdsat i de royale kredse, hvilket blandt andet giver sig udtryk i, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor for organisationen.

I april 2008 var det således 40 år siden, at Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark så dagens lys, og det kan konstateres, at den visionære ide om oprettelsen af disse socialt baserede ældreklubber spredt ud over hele landet til fulde har indfriet forventningerne, idet rigtig mange ældre via OK-klubberne gør brug af muligheden for at få et bedre og mere indholdsrigt liv i den tredje alder.

Landsorganisationen udfolder i øvrigt til stadighed bestræbelser på at udvide antallet af OK-klubber og stiller sig til rådighed med både råd, konkret vejledning samt økonomisk støtte, når lokale ildsjæle giver sig i kast med at få nye OK-klubber oprettet.