Formanden orienterer

Januar 2024

Kære Ok-medlemmer
 
Bestyrelsen ønsker jer et rigtigt godt fredfyldt 2024.

Det er altid spændende at begynde et nyt år! Hvad vil det mon bringe! Hvilke ønsker?

Vi kom godt fra start d. 2 januar.

Det nye årsprogram for 2024 blev udleveret d. 5 december og siden da muligt at læse på vores hjemmeside. Denne bliver opdateret, med foto af vores dygtige webmaster Bjørn Helmer, efter hvert afholdt arrangement.

Bestyrelsen har igen gjort sig umage for, at finde et så afvekslende program som muligt, til dette års møder.

Vi besluttede, som tidligere udsendt, ikke at forhøje kontingentet, men i stedet at hæve prisen for entre til vores møder. Kr. 70.-, og gæster til Kr. 100.-.

Dette er desværre nødvendigt grundet lejeforhøjelse af auditoriet samt stigning af honorarer.

Frode Munch udsender, inden hvert arrangement, en reminder, enten på mail eller via sms, til vores medlemmer, med bindende tilmelding.

Vigtigt for at minimere vores udgifter til Karens Køkken.

Vi håber på et rigtig godt fremmøde i dette år.

På bestyrelsens vegne
Mariann Adams, formand.