Formanden orienterer

December 2022

Kære Ok-medlemmer
 
Vi ønsker alle i vores dejlige klub et rigtig godt nytår, i stor forhåbning om, at det nye år må blive fredfyldt for os alle. I modtager igen et varieret årsprogram for hele 2023.
 
Vi i bestyrelsen har sammensat et så variabelt program som muligt. Programmet er igen at finde på midtersiderne, så det er nemt at overskue hele årets arrangementer.
 
Vi håber den store mødedeltagelse fortsætter i det nye år, hvor vi har rykket arrangementerne en time frem med start kl. 13.30. 
 
I vil stadig modtage en reminder før hvert møde, og I kan altid ifølge med på OK´ hjemmeside www.ok-ebeltoft.dk. 
 
Her opdaterer vores dygtige webmaster Bjørn Helmer jævnligt med fotos og andre oplysninger.
 
En stor tak til vores trofaste annoncører, der yder støtte til vores klub i Ebeltoft. Det sætter vi stor pris på.
 
Efter nogle måneders fravær p.g.a. ulykke med højre arm, vender jeg stærkt tilbage i det nye år. 
 
Jeg og den øvrige bestyrelse ser frem til gensynet med Jer i 2023.
 
Mariann Adams, formand