Landsorganisationen


De første OK Klubber blev oprettet med hjemmel i den daværende ”Omsorgsloven”. Initialerne er således en forkortelse af ordet Omsorgsklub. Det er fortsat den bærende ide. Som tiden og udviklingen er forløbet, er aktiviteterne udvidet, og i dag ses fortolkninger som ”Oplevelser og kultur” eller ”Oplysning og kultur” i flere klubber.

Den første OK Klub blev stiftet i 1967 på Frederiksberg i København. Det blev en succes, og hurtigt bredte ideen sig landet over. Allerede i efteråret 1968 stiftedes landsorganisationen ”De samvirkende Omsorgsklubber i Danmark” som paraplyorganisation. I dag er der 36 OK Klubber i Danmark tilsluttet landsorganisationen.

I 1969 stiftedes OK Fonden med det formål at støtte og videreføre oprettelsen af OK Klubber. Fonden har i årenes løb haft et tæt samarbejde med OK Klubberne og støttet både arbejdsmæssigt og økonomisk. Efter landsmødet i foråret 2016 er der imidlertid ikke noget direkte samarbejde, hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk.

OK Fonden driver i dag 15 plejehjem plus en række ældre- og seniorboligfællesskaber landet over. Der bygges til stadighed, senest Betty Sørensen Plejecentret ved Vejle Fjord og OK Centret i Egå. Læs mere om OK Fonden på www.ok-fonden.dk.

Efter ophør af egentligt samarbejde med OK Fonden fortsætter OK Klubbernes Landsorganisation med at varetage de overordnede interesser for klubberne. Det gælder blandt andet forsikringsforhold og varetagelse af ansøgninger om støtte fra udviklingspuljen, tidligere tips/lotto-midlerne.

Således er vores egen OK Klubben i Ebeltoft fortsat tilsluttet Landsorganisationen uden at man blander sig i klubbens drift. Det har vi det ganske godt med – lidt flot kan vi måske slå fast, at uanset Landsorganisation eller ej, så vil OK Klubben i Ebeltoft bestå.