Frivillighed

Frivilligt arbejde er vigtigt.

Hvorfor skal man involvere sig i frivilligt arbejde, kunne man spørge.

Af flere grunde. Hvad der mest springer i øjnene er glæden ved at glæde andre. Det ved man nok ikke så meget om, før man har prøvet det. Men glæden er der. Og hvis det frivillige arbejde pirrer ens nysgerrighed, så er det jo oplagt at være deltager, når man har forladt arbejdsmarkedet og føler, at der er tid og kræfter.

Det frivillige arbejde er også vigtigt for samfundet. Lad os antage, at ingen ydede frivilligt arbejde, men at alt skulle lønnes. Det er jo nok en utopisk tanke, men i givet fald skulle der ansættes 120.000 mennesker for at få arbejdet udført. Værdien af frivilligt arbejde i lønkroner var for nogle år siden 23 milliarder kroner, i dag formentlig noget højere.
 
Jeg synes, det er interessante og tankevækkende tal. Ikke fordi vi skal sole os i den beskedne indsats, der udføres i forbindelse med OK Klubben i Ebeltoft, men landet over er det altså noget, der batter i samfundsøkonomien. Det ved politikerne godt, og undertiden bliver det også påskønnet.
 
Lad mig slutte med at slå fast: Når vi i OK Klubbens bestyrelse påtager os arbejdet, så er det ikke fordi vi tænker på samfundsøkonomien. Det er fordi vi kan lide arbejdet og ser glæden hos de medlemmer, der kommer til vores arrangementer.
 
Velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til at se jer!
 
Elin Kordon