Vinter
Forår
Sommer
Efterår

Velkommen til OK-Klubben i Ebeltoft

Klubben er en del af den landsdækkende ældreorganisation:

OK-klubberne i Danmark.

OK-klubben er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.
Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende. 

Medlemskontingent i Ebeltoft er på kr. 150,- for året 2017.
 
Ved klubbens arrangementer betales kr. 30,- for kaffe/te og kage.

Gæster betaler 60,- kroner for kaffen.


OK Klubben er flyttet til Park Hotel, Ebeltoft !
Læs mere - klik her.

Aktiviteter

Du finder her vort program for 1. halvår samt informationer om rejser, ture og vaccinationer.
 

OK's historie

Læs mere om OK-Klubbernes historie.

OK-Klubbens synger igen

Læs om donationen, som gjorde det muligt at købe nye sangbøger..

Formanden orienterer

Under overskriften "Inspiration" beretter formand Bent Søndergaard om arbejdet i klubben samt indenfor landsorganisationen.

Frivillighed

OK-Klubbernes arbejde bygger i stort omfang på medlemmernes frivillige indssats.

Nyt fra OK-Klubben

På denne hjemmeside findes en række fotografier fra OK-Klubbens aktiviteter.