Vinter
Forår
Sommer
Efterår

Velkommen til OK-Klubben i Ebeltoft

Klubben er en del af den landsdækkende ældreorganisation:

OK-klubberne i Danmark.

OK-klubben er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.
Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende. 

Medlemskontingent i Ebeltoft er på kr. 150,- for året 2018.
 
Ved klubbens arrangementer betales kr. 30,- for kaffe/te og kage.

Gæster betaler 60,- kroner for kaffen.


Sidste nyt:
OK-klubbens møder vil fremover finde sted på
Ebeltoft Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.

OK-klubben i Ebeltoft

blev stiftet den 20. august 2003 af Bent Søndergård.
 
På den samme dato den 20. august 2017 døde Bent - altså på klubbens 14 års fødselsdag.
 
Ingen kan være i tvivl om, at Bent brugte med stor glæde mange timer på, at klubbens programmer skulle have kvalitet, med gode oplevelser, såvel til møderne, som på ture og rejser.
 
Klubben voksede fra en spæd start til der i dag er 265 medlemmer.
 
Hvert år kunne Bent ”fremtrylle” et godt program for de midler medlemmerne betaler i kontingent.

Aktiviteter

Du finder her vort program for 1. halvår samt informationer om rejser, ture og vaccinationer.
 

OK's historie

Læs mere om OK-Klubbernes historie.

OK-Klubbens synger igen

Læs om donationen, som gjorde det muligt at købe nye sangbøger..

Formanden orienterer

Under overskriften "Inspiration" beretter formand Bent Søndergaard om arbejdet i klubben samt indenfor landsorganisationen.

Frivillighed

OK-Klubbernes arbejde bygger i stort omfang på medlemmernes frivillige indssats.

Nyt fra OK-Klubben

På denne hjemmeside findes en række fotografier fra OK-Klubbens aktiviteter.