Kom i kontakt med os

Indmeldelse

kan ske ved første fremmøde til et af vore arrangementer.

Alternativt rettes henvendelse til:

Kasserer Frode Munch,
Telefon 2154 4626 eller
E-mail til: 

info@ok-ebeltoft.dk 

Vilkår for medlemskab

OK KLUBBERNE er primært for pensionister og efterlønsmodtagere.

 
Det årlige kontingent er kr. 150,-.
(Ved indmeldelse efter juli måned dog kr. 75,00)
 
Ved klubbens møder betales kr. 50,- for kaffe/te og kage.
Gæster betaler kr. 80,- i entré for kaffe/the og kage.

Henvendelser om aktiviteter

Kontakt til:

Formand Mariann C. Adams,
Telefon 2042 1305 eller
E-mail til:
info@ok-ebeltoft.dk