Kom i kontakt med os

Indmeldelse


kan ske ved første fremmøde ved et af vore arrangementer.

Alternativt rettes henvendelse til:

Kasserer Frode Munch,
Telefon 2154 4626 eller
E-mail til: 

frode.munch@mail.dk 

Vilkår for medlemskab

 

OK KLUBBERNE er primært for pensionister og efterlønsmodtagere.
 
Det årlige kontingent er kr. 150,-.
 
Ved klubbens møder betales kr. 50,- for kaffe/te og kage.
Gæster betaler kr. 80,- i entré for kaffe/the og kage.