Formanden orienterer

Ny formand 
Efter Bents død overtog jeg formandsposten, og jeg vil gøre mit bedste for at videreføre klubben i Bents ånd, så klubben kan fortsætte i mange år fremover.
Det er første gang bestyrelsen og jeg skal sammensætte et nyt halvårsprogram, som vi håber, at medlemmerne vil tage godt i mod.
Bestyrelsen vil fremover få tildelt flere opgaver end før, så arbejdet bliver fordelt til alle bestyrelsesmedlemmer.
Nyt EDB
Frode Munch har lagt et stort arbejde i at få alle data på klubbens medlemmer lagt ind i et nyt EDB program.
Det vil fremover være let at sende informationer eller beskeder ud til de fleste medlemmer på én gang.
Der er stadig nogle få, som ikke har mail, derfor er det vigtigt, vi har korrekt adresse og tlf. nr.
Vi beder medlemmerne give besked til Frode, når der er nyt telefon nr., eller 
fastnet nr. er ophørt og adresseændring.
Tak til Frode og Heidi som har brugt mange frivillige timer på at oprette vort
nye EDB kartotek.
OK Klubbernes Landsorganisation
har i april måned 50 års jubilæum. Samtidig bliver der afholdt landsmøde.
Der er i dag 36 klubber og ca. 9.000 medlemmer i Danmark.
Berlin
I år har vi arrangeret en 5 dages tur til Berlin.
En kvalitets tur med en god guide, fin bus og mange store oplevelser.