Forår
Sommer
Efterår
Vinter

Velkommen til OK-Klubben i Ebeltoft

Klubben er en del af den landsdækkende ældreorganisation:
OK-klubberne i Danmark.

OK-klubben er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.
Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende.
Medlemskontingentet i Ebeltoft er på kr. 150,- for et helt kalenderår.
(I corona året 2021 er kontingentet dog kun kr. 100,-)

Ved klubbens arrangementer betales kr. 50,- for kaffe/te og kage.Gæster betaler kr. 80,-  for kaffe/te og kage.

CVR NR. 29878471


Kære Ok medlemmer
 
Velkommen til anden halvdel af vores program for efteråret og vinteren 2021.
 
Vi må jo desværre stadig konstatere, at den skræmmende Covid 19 stadig er en del af vores hverdag. Vi går heldigvis imod lysere tider og ser frem til den kommende sommer. Restriktionerne bliver efterhånden lempet i takt, med at vi snart alle, kan fremvise et coronapas.
 
Der er sket meget i vores dejlige forening, siden jeg overtog posten, som formand for OK. I er bekendt med, at vi har skiftet ”husly” nogle gange! Nu håber vi at vores kommende nye opholdssted i auditoriet ved Fregatten Jylland, vil blive af længere varighed, til glæde for alle nye som ældre medlemmer af OK klubben! 
 
Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak, til vores sekretær Bente Lisby for hendes korte, men meget aktive deltagelse i bestyrelsens arbejde. Bente Lisby har valgt fremover at nyde sit otium. 
 
I denne anledning vil vi gerne byde vores nye sekretær Birthe Kristensen, hjertelig velkommen til at indtræde i bestyrelsen. 
 
Det nye program er i gode hænder hos Gustav Hund og bliver snart klar til udlevering. Men husk stadig at gøre brug af  vores hjemmeside www.ok-ebeltoft.dk der hele tiden bliver opdateret af vores dygtige webmaster.
 
Ligeledes takker vi alle vores trofaste annoncører, der bidrager til vore forening.
 
Vi håber I vil deltage i de kommende arrangementer, som er nøje udvalgt, efter en så bred variation som muligt.
 
I modtager som vanligt en reminder på mail eller sms, kort tid inden vores møder. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en super dejlig sommer og på rigtig glædeligt gensyn d. 24 august. 
 
Mariann Adams
Formand


Fotografier fra møder i 2020

Orienterering

Under overskriften "Inspiration" kan du erfare om arbejdet i OK-klubbernes landsorganisation.


Læs mere - klik her

Frivillighed

OK-Klubbernes arbejde bygger i stort omfang på medlemmernes frivillige indssats.


Læs mere - klik her

Fotos fra OK-Klubben

På denne hjemmeside findes en række fotografier fra OK-Klubbens aktiviteter.

Læs mere - klik her


 OK-Klubben Ebeltoft * CVR nr.: 29878471 * Sparekassen Kronjylland 9360-0001795228

e-mail: info@ok-ebeltoft.dk